Monday, 3 December 2012

Mo Thaithí Oibre

Roghaíonn líon áirithe daltaí in Éirinn tabhairt faoin idirbhliain bhreise sin go leor cúiseanna éagsúla. Creideann roinnt daltaí gur deis í an bhliain seo éalú ó chóras na scrúduithe agus úsáid a bhaint as tallain atá acu a chuirtear faoi chois go minic toisc brú ó scrúduithe stáit.
    Toisc go mbíonn béim mhór ar thionscnaimh san idirbhliain forbraítear scileanna sóisialtaagus idir phearsana agus is cinnte gur scileanna fíorthábhachtacha iad sin.
   Bíonn deis ag daltaí freisin láithí oibre a dhéanamh agus is mór an buntáiste seo do chuid mhaith scolaírí.
   Tá mé ag obair i Músaem Náisiúnta na hEireann. Bíonn orm an leagan amach a dheanamh do na taispeantaisí. Oibrím sa stiúideo deareadh sa músaem. Is aoibhinn liom mo thaithí oibre. Oibrím ar an ríomhaire agus deanaim an leagan amach.
    Oibríonn triúr duine eile in éineacht liom. Is daoine an-deas iad. Tosaíonn mé ag obair ar a deich a chlog. Críochnaíonn mé ar leathuair tar éis a ceathair.
   Is aoibhinn liom mo phost. Is breá liom ag obair i Músaem Náisiúnta na h Eireann mar tá sé an suimúil.
  Ní mhaith liom ag obair i stuideo dearcadh sa todhchaí mar níl bua na h-ealaíne agam.

link

No comments:

Post a Comment